Elk jaar wijzigen de lonen en het prijspeil. Daarom worden ook jaarlijks de alimentatiebedragen wettelijk aangepast, dit heet: “indexering van alimentatie”. Is het nodig dat u uw ex-partner hier een bericht over stuurt? Juridisch gezien niet, de indexering kan van rechtswege worden toegepast. De indexering wordt elk jaar gepubliceerd in de Staatscourant , iedereen kan hiervan dus op de hoogte zijn. Advies NLAI Wij adviseren u om jaarlijks de alimentatieplichtige een bericht te sturen met de hoogte van het nieuwe alimentatiebedrag. Het nieuwe alimentatie bedrag kunt u hier berekenen. Voor het bericht aan de alimentatieplichtige kunt u bijvoorbeeld de volgende tekst gebruiken: “ Per 1 januari 2016 zal de alimentatie verhoogd worden met de wettelijke indexering. De wettelijke indexering is dit jaar door de Minister van Justitie vastgesteld op 1,3%. Het te betalen bedrag per 1 januari 2016 bedraagt € … per maand.” Vragen? Heeft u het gevoel dat u te weinig indexering of alimentatie heeft ontvangen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, wij rekenen het graag voor u uit.