Wat is het NLAI?

Het NLAI, gevestigd aan de prachtige Oude Hoofdvaart in Assen met haar fraaie panden aan de waterkant. Sinds 2012 is het NLAI dé specialist op het gebied van de inning van alimentatie en alle vorderingen voortkomend uit de echtscheiding. Het NLAI int vorderingen tot 5 jaar terug in heel Nederland. De sleutel tot succes ligt in het nauw samenwerken met u om tot optimale oplossingen te komen, met altijd heldere afspraken en een concurrerende prijs. Het NLAI is een 100% zusterorganisatie van AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders, uw vordering is dus in goede handen.

Ons logo beeldt een hart uit dat staat voor de gezamenlijke liefde van beide ouders voor het kind, waarin het grote (oranje) deel staat voor de ene ouder (en het kind) en het kleine (grijze) deel voor de andere ouder.

Logo NLAI

Bereikbaarheid

Onze specialisten werken nauw samen om de beste oplossing te vinden om de achterstanden te innen. Ons team is van 09:00 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar en urgente zaken kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week per e-mail melden aan ons melden.

Transparant

Wij zijn open en eerlijk, onze specialisten bieden geen oplossingen die u niet nodig heeft. Wij hebben geen kleine lettertjes, we komen altijd onze afspraken na. We zijn zeer gedreven in ons vak en het is ons doel om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren.

Missie

Het NLAI heeft tot doel om een goede uitvoering te geven aan de maatschappelijk belangrijke taak om alimentatie te innen, daarvoor wordt uitsluitend met specialisten gewerkt. Dit komt ook tot uiting in onze missie: met kennis en respect, doortastend alimentatie innen.

U kunt rekenen op professionaliteit

Het inningstraject bestaat uit een aantal fasen, zoals hieronder beschreven. Na fase twee kan het NLAI diverse in de Wet geregelde middelen namens u inzetten, om zo snel mogelijk de achterstand te innen. Afhankelijk van uw wensen bepalen wij met u welke middelen ingezet zullen worden om het gewenste resultaat te bereiken.

1

Aanmanen

Het innen van een achterstand start met het aanmanen van de wederpartij. Dit gebeurt binnen twee dagen na ontvangst van een opdracht. Om de achterstand niet verder op te laten lopen moet de wederpartij binnen vijf dagen tot betaling van de achterstallige alimentatie over gaan. Meestal wordt in deze fase een oplossing gevonden.

2

Bezoeken

Betaalt de wederpartij niet, dat kan het NLAI een gerechtsdeurwaarder ‘formeel bevel’ laten doen om tot betaling over te gaan. Het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder gebeurt altijd in overleg. Tijdens het bezoek zal aan de wederpartij worden meegedeeld dat deze tot betaling over moet gaan, omdat er anders mogelijk beslag gelegd zal worden.

3

Invordering

Wanneer de alimentatieplichtige dan nog de achterstallige alimentatie niet betaalt, dan wordt bekeken of daadwerkelijk tot beslaglegging zal worden overgegaan. Denk hierbij aan beslag op het inkomen, op banktegoeden of bijvoorbeeld een auto. Dit is de laatste stap in traject wanneer uw wederpartij echt niet vrijwillig wil betalen.

Het NLAI hanteert een transparante tariefstructuur

Er wordt enkel honorarium in rekening gebracht wanneer er ook daadwerkelijk bedragen zijn ontvangen. Is dit onverhoopt niet het geval, dan bent u uiteraard niets verschuldigd. Wij beperken onze inspanningen niet tot slechts zes maanden terug, dit kost u namelijk veel geld aangezien u dan afstand doet van het meerdere. Graag verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

Gratis advies over uw zaak No cure no pay Behandeling binnen 1 werkdag Geen minimale achterstand
Oude Hoofdvaartsweg 1c Assen

Werken bij het NLAI

We maken graag kennis met gemotiveerde en enthousiaste mensen.

Video van RTL4

RTL4 heeft een leuke impressie van het NLAI gemaakt, bekijk het filmpje voor meer informatie over ons bedrijf, onze werkwijze en onze diensten.