NLAI kan u begeleiden via een netwerk van advocaten en notarissen

Bij vastlegging, beëindiging of wijziging van alimentatie is het verplicht een advocaat of een notaris in te schakelen. Dit is afhankelijk van de situatie. Het NLAI kan dit volledige traject begeleiden via een netwerk van advocaten en notarissen.

1

Notaris

Het via de notaris vaststellen van een alimentatieverplichting wordt veel gedaan door samenwoners en geregistreerden wanneer zij hun relatie hebben beëindigd. Zij willen dan hun samenlevingsovereenkomst ontbinden. Dit kan een notaris doen, zonder tussenkomst van de rechter. De notaris zal in overleg met beide partijen de voorwaarden formuleren en vastleggen in een notariële akte. De executoriale titel, die de grosse van een notariële akte heeft, maakt het vervolgens mogelijk om afgesproken alimentatie door het NLAI te innen wanneer deze niet worden voldaan.

2

Advocaat

Het via een rechter vaststellen van de alimentatie gebeurt meestal middels een procedure, die begint met een verzoekschrift. Een advocaat stelt dit verzoekschrift op en stuurt het naar de griffie van de rechtbank. Er volgt dan een zitting. Tijdens de zitting mogen beide partijen hun verhaal vertellen. Aan het einde van de zitting deelt de rechter mee op welk moment de beslissing zal worden genomen. Die beslissing wordt schriftelijk vastgelegd en wordt een beschikking (titel) genoemd. Na het behalen van deze beschikking kan het NLAI de inning van de alimentatie vervolgen.

3

Toevoeging

Wanneer iemand de kosten voor de advocaat niet (helemaal) kan betalen, bestaat er in een aantal gevallen de mogelijkheid een ’toegevoegd’ advocaat te krijgen. Dit betekent dat de overheid een deel van de kosten voor haar rekening neemt. Men betaalt dan bijvoorbeeld alleen een eigen bijdrage die af hangt van het inkomen en vermogen. Om hiervoor in aanmerking te komen, stelt de advocaat een aanvraag op en stuurt die naar de Raad voor Rechtsbijstand. Daar wordt nagegaan of iemand voor toevoeging in aanmerking komt.