Antwoorden op al uw vragen

Waarom zou ik voor het NLAI kiezen?

Het NLAI kent geen wachttijden en geen minimale achterstand. Ook kunt u bij het NLAI terecht wanneer u nog geen uitspraak van de rechter heeft. Inning via het NLAI levert u in de meeste gevallen meer op dan invordering via het LBIO, aangezien zij achterstanden tot slechts zes maanden innen. Het NLAI int tot vijf jaar terug.

Wat is indexering kinderalimentatie?

De indexering van kinderalimentatie vindt jaarlijks wettelijk plaats, behalve als dit expliciet is uitgesloten. Per opdracht bekijken we of de wettelijke indexering van alimentatie met terugwerkende kracht gevorderd kan worden. Op de informatiepagina ‘Indexering alimentatie’ vindt u meer informatie over het indexeren van alimentatie. 

Indexering alimentatie
Tot hoever terugvordert het NLAI kinderalimentatie?

Regelmatig is er sprake van een langdurige betalingsachterstand. Het NLAI kan, net zoals bij partneralimentatie, ook de achterstand in kinderalimentatie tot vijf jaar terug innen. 

Niet betalen kinderalimentatie
Heb ik een beschikking nodig om het inningsproces voor kinderalimentatie te starten?

Nee. Veelal zijn er afspraken gemaakt over eenmalige kosten of bijdragen, zoals school- en boekengeld of vergoedingen voor bijvoorbeeld zwemles of een nieuwe fiets. Ook als deze afspraken niet worden nagekomen, kan het NLAI starten met het inningsproces. 

Kinderalimentatie innen
Hoe snel kan ik het NLAI inschakelen?

Niets is vervelender dan wanneer uw ex-partner niet bijdraagt aan de kosten van de opvoeding van uw kind. De regels bij de incasso van kinderalimentatie zijn hetzelfde als bij partneralimentatie. Zodra de ex-partner niet op tijd of te weinig kinderalimentatie betaald heeft, kan het NLAI met de inning starten.

Kan mijn ex-partner een regeling treffen?

U beslist of uw ex-partner de vordering in gedeelten mag betalen. Het NLAI adviseert u daarbij. Uitgangspunt is dat het bedrag van de regeling hoger dient te zijn dan de maandelijkse alimentatieverplichting.

Hoe berekent het NLAI haar provisie?

Rekenvoorbeeld NLAI:

Alimentatieverplichting € 100,- per maand
Achterstand 12 maanden
Vordering wordt volledig geïnd.
Berekening provisie 12% van € 1.200,- = € 144,-
U ontvangt netto: € 1.056,-

Rekenvoorbeeld LBIO:

Alimentatieverplichting € 100,- per maand
Achterstand 12 maanden
Vordering wordt geïnd tot zes maanden terug.
U ontvangt netto: € 600,-

Is het NLAI gratis?

Het NLAI berekent slechts honorarium wanneer er daadwerkelijk resultaat voor u is geboekt. Wanneer er geen resultaat wordt behaald is het inderdaad kosteloos.

Waarom int het NLAI wel tot vijf jaar terug?

Het NLAI legt geen beperking op aan de wettelijke termijn van invordering en int voor u waar u recht op heeft.

Wat betekent ‘no cure, no pay’?

We brengen enkel honorarium in rekening als er ook daadwerkelijk bedragen zijn ontvangen. Is dit onverhoopt niet het geval, dan bent u ons niets verschuldigd. In onze algemene voorwaarden vindt u meer informatie over dit concept.

Hoe werkt het NLAI?

Het NLAI int uw alimentatie door onder andere aanmaningen te sturen, persoonlijke bezoeken af te leggen en desnoods beslag te laten leggen op bankrekeningen of inkomen.

Over ons
Tot 5 jaar terug incasseren

Het NLAI int meer dan maximaal zes maanden met terugwerkende kracht, in totaal tot vijf jaar met terugwerkende kracht.

Incasso alimentatie
Ook zonder vonnis of notariële akte

Bij het NLAI kunt u ook zonder vonnis terecht, dus ook in gevallen waarbij de alimentatie onderling of bij notariële akte is overeengekomen.

Geen minimale termijnen of bedragen

Bij het NLAI hoeft u geen minimale termijn en geen minimaal bedrag achterstand te hebben.

Geen wachtlijst

Het NLAI heeft geen wachtlijst, u wordt direct geholpen bij het innen van de alimentatie waar u recht op heeft.