Kan ik kindealimentatie met terugwerkende kracht vorderen?

Mogelijk zijn jullie eerder al uit elkaar gegaan en kwam later pas de kinderalimentatie ter sprake. De rechter kiest er in een dergelijk geval vaak voor om de ingangsdatum vast te stellen op de datum van indiening. Normaliter is het dus niet mogelijk om de kinderalimentatie met terugwerkende kracht te ontvangen. Er zijn echter situaties bekend waarbij de rechter afweek van de datum van indiening en ervoor koos om de ingangsdatum in het verleden vast te leggen. Het is in dergelijke situaties altijd verstandig om een ervaren jurist aan uw zijde te hebben.

Voorbeeld:

Als per 1 januari beide ex-partners de rechter verzoeken om de alimentatie vast te stellen en er op 1 november een uitspraak is van € 300,- per maand, dan kan het zijn dat er met terugwerkende kracht 11 x € 300,- moet worden betaald. De rechter mag in dit geval beslissen de ingangsdatum vast te stellen op de datum van het eerste verzoek. 

 

Kinderalimentatie terugvorderen

Een van de gevallen waarin een rechter kan afwijken van de indieningsdatum van de alimentatie en mag kiezen voor een ingangsdatum die in het verleden ligt, is wanneer beide partijen verzoeken het kinderalimentatiebedrag vast te laten stellen door de rechter zelf. De rechter mag in dit geval beslissen dat de ingangsdatum vastligt op de datum waarop beide ex-partners het verzoek voor de berekening indienden.

Wanneer kan kinderalimentatie met terugwerkende kracht gewijzigd worden?

Er zijn ook enkele regels bekend waarmee rechters de kinderalimentatie met terugwerkende kracht mogen wijzigen. Ook hierbij moet de rechter binnen de maatschappelijke kaders werken en beide partijen redelijkerwijs behandelen. Dat betekent onder andere dat hij behoedzaam omgaat met de situatie en bekijkt of de kinderalimentatie reeds is besteed.

Indexering kinderalimentatie

Ieder jaar wordt de kinderalimentatie geïndexeerd om er zeker van te zijn dat de hoogte van de alimentatie meegroeit met de gemiddelde loonstijging. NLAI kan u helpen met de indexering van de kinderalimentatie en kan zelfs niet-betaalde kinderalimentatie met terugwerkende kracht terugvorderen. Dit kan tot wel 5 jaar terug.

Bedachtzaam omgaan met situatie

Of de kinderalimentatie met terugwerkende kracht gewijzigd kan worden, hangt van enkele factoren af. Zo moet de rechter behoedzaam omgaan met zijn bevoegdheid om de ingangsdatum met terugwerkende kracht te wijzigen. Hierbij dient hij te kijken naar de redelijkheid van de situatie en tot op welke hoogte een terugbetaling van kinderalimentatie kan plaatsvinden zonder de alimentatiegerechtigde te zware lasten op te leggen.

Kinderalimentatie reeds besteed

Ook moet de rechter in gedachten houden of de kinderalimentatie al is besteed door de alimentatiegerechtigde. Is de alimentatie reeds besteed, dan wordt een terugbetaling met terugwerkende kracht lastig. Een kanttekening om rekening mee te houden is of de alimentatieplichtige zijn ex-partner in een vroeg stadium heeft laten weten dat zijn financiële situatie is gewijzigd. De alimentatiegerechtigde kan er vanaf dit moment rekening mee houden dat de kinderalimentatie gewijzigd wordt en wellicht terugbetaald dient te worden.

Voordelen van het Nationaal Loket Alimentatie Inning (NLAI):

Geeft u gratis advies over uw zaak Neemt uw dossier direct in behandeling Hanteert geen eisen voor toelating
Werkt volgens het principe no cure no pay Heeft geen wachttijden

NLAI is uw partner voor kinderalimentatiezaken

Mogen we u helpen om de kinderalimentatie met terugwerkende kracht terug te vorderen? We bekijken graag uw situatie om de juiste strategie te bepalen. Neem contact met ons op voor meer informatie of om het traject direct te starten. Heeft u eerst nog vragen of bent u nog niet helemaal zeker van uw zaak? Gebruik onze chatfunctie voor snel antwoord op uw vraag.

Alimentatie herzien

De berekening van kinderalimentatie is slechts een momentopname. Na verloop van tijd kunnen beide ex-partners veranderingen doormaken in de financiële situatie. Over het algemeen kan de kinderalimentatie herzien worden bij:

  • Ontslag*, werkloosheid of pensioen
  • Hogere reiskosten of hypotheeklasten na een noodzakelijke verhuizing
  • Nieuw of ander werk
  • Hertrouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap met een nieuwe partner
  • Verandering omgangsregeling
  • Wijziging vanuit de overheid

 

Over het algemeen wijzigt de kinderalimentatie op het moment dat het verzoekschrift ingediend is bij de Rechtbank. Veranderen uw financiële omstandigheden? Meld dit dan direct, zodat er een nieuwe alimentatieberekening kan worden gemaakt. 
 
*De rechter kijkt hierbij naar een onvrijwillig of zelf-ingediend ontslag. Heeft u zelf ontslag genomen, dan wordt een verlaging van de kinderalimentatie doorgaans niet toegekend.