NLAI Mediator

De rol van de mediator is die van de onafhankelijke gespreksleider. De mediator stimuleert de onderlinge communicatie en begeleidt het proces. Met respect voor het verleden en gericht op de toekomst. Mediation kan onder andere worden ingezet bij het beschrijven van afspraken in een convenant, eventueel met ouderschapsplan of bij de afhandeling van de stukken richting de rechtbank. Een mediator helpt partijen om op respectvolle wijze met elkaar te communiceren, de wensen en behoeften uit te wisselen, de relatie te verbeteren waardoor partijen weer instaat zijn om gezamenlijk de toekomst te bespreken en om oplossingen te vinden voor geschilpunten. ADR-mediator Bert Harskamp (MFN Registermediator) biedt hulp wanneer de onderlinge communicatie is verstoord en wanneer de standpunten zijn verhard. Hij werkt snel, onpartijdig en in alle vertrouwelijkheid aan een duurzame oplossing voor partijen. Hierdoor verbetert de onderlinge communicatie en wordt een dure gerechtelijke procedure voorkomen. In veel gevallen kan voor de mediation subsidie worden aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand, dit is afhankelijk van het inkomen/vermogen.

De Samenwerking

Het NLAI heeft met ADR Mediator de middelen in huis om snel tot een oplossing in een conflict te komen, ongeacht op welk moment deze plaatsvindt. Mediation heeft als voordeel dat je niet in gevecht gaat met elkaar, maar via gesprekken onder leiding van de neutrale en onpartijdige mediator zoekt naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is.
Het NLAI (h)erkent de situatie tijdig en zal waar mogelijk aansturen op interventie van ADR Mediator. Mediation is vaak aanzienlijk goedkoper dan een juridische procedure waarbij ten minste twee advocaten betrokken zijn. Het conflict tussen partijen wordt meestal sneller opgelost dan via een juridische procedure. Mediation is erop gericht om een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is. Er wordt gekeken naar wat partijen beide willen zonder het conflict verder laat escaleren. Wanneer gezamenlijk een oplossing wordt gevonden dan leert de praktijk dat deze langer zal standhouden. Mediation kan ook voor u een uitkomst zijn, laat u voorlichten door één van onze medewerkers.