Wat is alimentatie?

Alimentatie is een financiële uitkering in de kosten van levensonderhoud die na een echtscheiding door de meest draagkrachtige partner aan de minst draagkrachtige ex-partner verstrekt wordt of door een ouder aan een kind wordt verstrekt. Na een scheiding vervalt de verplichting om financieel voor elkaar te zorgen dus niet.