U kunt rekenen op onze professionaliteit

Het inningstraject bestaat uit een aantal fasen, zoals hieronder beschreven. Na fase twee kan het NLAI diverse in de Wet geregelde middelen namens u inzetten, om zo snel mogelijk de achterstand te innen. Afhankelijk van uw wensen bepalen wij met u welke middelen ingezet zullen worden om het gewenste resultaat te bereiken.

1

Aanmanen

Het innen van een achterstand start met het aanmanen van de wederpartij. Dit gebeurt binnen twee dagen na ontvangst van een opdracht. Om de achterstand niet verder op te laten lopen moet de wederpartij binnen vijf dagen tot betaling van de achterstallige alimentatie over gaan. Meestal wordt dit in deze fase een oplossing gevonden.

2

Bezoeken

Betaalt de wederpartij niet, dat kan het NLAI een gerechtsdeurwaarder ‘formeel bevel’ laten doen. Het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder gebeurt altijd in overleg. De gerechtsdeurwaarder zal de wederpartij vertellen dat deze tot betaling over moet gaan, omdat er anders beslag gelegd zal worden.

3

Beslaglegging

Wanneer de alimentatieplichtige dan nog de achterstallige alimentatie niet betaalt, dan wordt bekeken of daadwerkelijk tot beslaglegging zal worden overgegaan. Denk hierbij aan beslag op het inkomen of banktegoeden.