Waarom wordt er afgeweken van de (alimentatie)verplichtingen? Vaak komt dit doordat de betrokken partijen het tijdelijk niet redelijk vinden om de afspraken en de daaruit voortvloeiende verplichtingen te handhaven. Als partijen nog on speaking terms zijn, geniet het dan natuurlijk de voorkeur om de afspraken in goed overleg te maken zonder rechtelijke tussenkomst. Denk daarbij aan situaties dat de alimentatieplichtige tijdelijk minder inkomsten heeft of dat de inkomsten juist omhoog zijn gegaan, (in overleg) extra uitgaven heeft gedaan ten behoeve van de kinderen of wanneer de inkomsten van de alimentatiegerechtigde omlaag of omhoog zijn gegaan. Kortom, er zijn tal van redenen om af te wijken van de eerder gemaakte afspraken.

Wanneer de nieuwe afspraken niet goed worden vastgelegd, kunnen er problemen ontstaan. Het NLAI wordt hier in de praktijk regelmatig mee geconfronteerd. Niet zelden zorgt een verschil van mening ervoor dat er uiteindelijk weer een gang naar de rechter moet worden gemaakt. Naast de hoge kosten komt dit de sfeer en relatie ook niet ten goede. Hoe kan dit nu (zoveel mogelijk) voorkomen worden? Leg alle afspraken altijd vast op papier. Licht toe waarom er afwijkende afspraken zijn gemaakt. Bepaal de duur van de wijziging, maar bepaal ook wat de consequenties zijn wanneer een van de partijen de afspraken niet correct nakomt. De manier waarop de afspraken worden geformuleerd zijn essentieel, het voorkomt een hoop narigheid. Het is daarom verstandig een deskundige in te schakelen. De juristen van het NLAI kunnen u hierbij helpen. Neem vrijblijvend contact op met het NLAI. Op werkdagen is het NLAI bereikbaar tussen 08.30 uur en 17.00 uur op 088-678 0 678. Mailen kan natuurlijk ook: info@nlai.nl