Het hof geeft aan dat de vrouw ieder weekend bij de nieuwe partner verblijft. Tevens zijn de ouders van de vrouw verhuisd naar de woonplaats van de nieuwe partner zodat zij zo veel mogelijk bij hun dochter kunnen zijn. De vrouw heeft nog proberen te bewijzen dat er geen sprake is van samenwonen. Om de bewijzen van de vrouw te ontkrachten merkt het hof aan dat de man en de vrouw samen op vakantie gaan, veel sociale activiteiten samen verrichten, samen naar de voetbal en carnaval gaan. Het hof stelt vast dat er daarom sprake is van een gemeenschappelijke huishouding en wederzijdse verzorging. Het hof is van oordeel dat er daardoor aan de eis van artikel 1:160 BW is voldaan. Door deze uitspraak van het hof zou je zeggen dat de bewijslast wellicht iets minder zwaar wordt. De volledige uitspraak is hier te vinden. Heeft u nog vragen omtrent de inning van alimentatie of over het artikel, neem dan vrijblijvend eens contact met ons op via het nummer: 088 – 678 0 678 of via de chat op www.nlai.nl