Op grond van de wet is een ouder verplicht tot het voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind. Vanaf het moment dat het kind 18 jaar oud wordt spreken we niet meer over het voorzien in de kosten van de verzorging en opvoeding van het kind maar over het voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van het kind. Deze verplichting geldt tot het moment dat het kind 21 jaar oud wordt. Als ouders uit elkaar gaan kan de ene ouder verplicht worden om kinderalimentatie te betalen. In de regel wordt deze kinderalimentatie door de ene ouder aan de andere ouder betaald. In de praktijk komt het ook veel voor dat de kinderalimentatie betaald wordt op een kindrekening en dat de ouders de kosten van de verzorging en opvoeding van kind van deze rekening voldoen. Indien de kinderalimentatie door de rechter is vastgesteld en deze kinderalimentatie tot aan het meerderjarig worden van het kind van kracht is geweest dan geldt de hoogte van die kinderalimentatie als een vergoeding voor de kosten van levensonderhoud en studie van het meerderjarig kind. Deze vergoeding dient betaald te worden aan het kind. De verplichting eindigt zodra het kind 21 jaar oud wordt. Natuurlijk zijn er uitzonderingen welke in uw situatie van toepassing kunnen zijn, neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op, u kunt ons bereiken op: 088 – 678 0 678 of via de chat op www.nlai.nl